Dane firmy

Impressum

Wymagane przepisami prawa dane identyfikujące sprzedawcę:

Moto Discount GmbH
reprezentowana przez prezesa Sven Gempper, Christoph Uhl

Neureuter Straße 53-55
76185 Karlsruhe
Niemcy
Telefon: +49 721 / 971 43 80 - (niemiecki i angielski)
Fax: +49 721 / 971 43 81
E-Mail: [email protected]
VAT UE.: DE811850171

wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez sąd rejonowy Mannheim
Numer w rejestrze handlowym HRB 107017


Alternatywne rozstrzyganie sporów:
Komisja Europejska udostępnia platformę do pozasądowego rozstrzygania sporów („platformę ODR”), dostępną na stronie https://ec.europa.eu/odr.


Jesteśmy gotowi uczestniczyć w procedurach rozstrzygania sporów przed podmiotami pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.